LANGE RESEARCH AIRCRAFT GMBH

Brüsseler Straße 30
66482 Zweibrücken, Germany
Telefon: +49 (0) 6332 9627 - 0
Telefax: +49 (0) 6332 9627 -19
E-Mail: info@lange-research-aircraft.com 
www.lange-research.com

Managing Director 

 

Dipl.-Ing. Axel Lange
Registered Office Amtsgericht Zweibrücken
Commercial Register: Zweibrücken
Commercial Reg. No.: HRB 30594
VAT No.: DE 268 493 737

© Lange Research Aircraft GmbH, Zweibrücken, All rights reserved.